Hadi(k) kávéház
Hadi(k) kávéház
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Iszkanderek a Kalinyingrádi-területen

Illustration for article titled Iszkanderek a Kalinyingrádi-területen

Volt időszak, mikor csak fenyegetőztek az oroszok a rövid hatótávolságú, kvázi-ballisztikus hadműveleti-harcászati rakéták Kalinyingrádi exklávéba való telepítésével, hétfőn azonban megerősítették, hogy az Iszkander-M-ek már a területen vannak.

Advertisement

A német Bild hozta a hírt, hogy az évekkel ezelőtti fenyegetőzések után az oroszok csendben Balti-régióba helyeztek át 10 Iszkander-komplexumot, ahonnan konfliktus esetén kényelmesen képesek lennének támadni a Balti-államok, Lengyelország vagy akár Németország területén levő NATO célpontokat, a rakéta 400 kilométeres hatósugarán belül. Persze gyorsan azt is hozzátették, hogy ezzel nem sértettek meg semmiféle nemzetközi egyezményt, ráadásul a fegyver 500 km alatti hatótávolsága miatt még az közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákról és robotrepülőgépekről rendelkező INF-szerződés hatálya alól is kívül esik.

A lépés nyilvánvalóan az európai rakétavédelmi törekvésekre érkező válasz, mivel Moszkva fenyegetésnek veszi, hogy a NATO közvetlen határai mentén tervezi telepíteni a pajzs elemeit. Igor Konyasenkov vezérőrnagy, a védelmi minisztérium szóvivője persze a komplexumok konkrét diszlokációjáról már nem kívánt megosztani további részleteket.

Advertisement

RIA Novosztyi

Share This Story

Get our newsletter