Hadi(k) kávéház
Hadi(k) kávéház
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Nem lenne meglepő a kazettás fegyverek bevetése orosz részről

Illustration for article titled Nem lenne meglepő a kazettás fegyverek bevetése orosz részről

Az imént kaptam a fenti twit linkjét egy állítólag ukrán területen becsapódott, Oroszországból kilőtt bombát ábrázoló képpel. Három dolog jutott eszembe a dolog kapcsán.

Advertisement

Egyrészről az, hogy ilyen konfliktusokban manapság már egyik félnek sem lehet hinni teljes bizonyossággal és hát Vologyimir Arijev ugyan újságíróból lett politikus, de végsősoron mégis csak politikus, na. Bár alapvetően inkább inkább az ukránoknak hinne az ember, de mégis csak jobb pártatlannak maradni.

Advertisement

A második dolog, hogy az oroszok Grúziában és Csecsenföldön is bizonyítottan bevetettek ilyen és ehhez hasonló kazettás eszközöket. Két kattintással találhatunk ilyen képeket szinte az összes poszt-szovjet konfliktusból. Tehát simán előfordulhat, hogy ez is legit.

A harmadik és ez talán a legfontosabb: nem árt a fejünkbe vésnünk, hogy a kazettás fegyverek tilalmáról rendelkező dublini CCW-egyezményt bár hazánk is nagy bőszen ratifikálta az összes hasonló fegyvertilalmi (pl. a taposóaknákra vonatkozó ottawai) szerződéssel egyetemben, a három legnagyobb ilyen készlettel rendelkező ország: a Kínai Népköztársaság, az Amerikai Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció a mai napig nem csak, hogy nem ratifikálta, de még alá sem írta.

Advertisement

És sajnos nem ez a kettő a kivétel, általános a jelenség. Kényelmes, hiszen így kifelé kommunikálhatják a fegyverek barbárságát, de nincs nemzetközi jogi kötelezettség.

(Képünkön egyébként a Luftwaffe Panavia Tornadoja szórja az "áldást".)

Share This Story

Get our newsletter